Jaarlijkse subsidie erkende socio-culturele verenigingen

Erkende Kontichse socio-culturele verenigingen kunnen elk jaar een subsidieaanvraag indienen.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidies, moet je vereniging erkend zijn. In het reglement kan je meer informatie vinden over de voorwaarden en procedure.

Zodra je het reglement hebt doorgenomen vul je het invulformulier in, gaande over het voorgaande kalenderjaar
(1 september - 31 augustus). Je stuurt het invulformulier samen met de activiteitenkalender en de ledenlijst door naar Cultuur@kontich.be voor 1 oktober.

 

Downloads

Contacteer ons

Team cultuur

Adres
Sint-Jansplein 8 , 2550 Kontich
Tel.
Naar top