Opgraving Pronkenbergstraat 20

Aan de Pronkenbergstraat in Kontich, hebben archeologen sporen gevonden van een heiligdom uit de IJzertijd en een Romeins boerderijcomplex. De vondsten werpen meer licht op de vroegste geschiedenis van onze regio, de Zuidrand.

Het archeologenteam van BAAC heeft een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Pronkenbergstraat te Kontich. Deze werd gestart naar aanleiding van een bouwproject. In de jaren ’90 heeft de AVRA (Antwerpse Vereniging Voor Romeinse Archeologie) op het ernaast gelegen perceel, op de Alfsberg, een heiligdom uit de IJzertijd en bewoningssporen uit de Romeinse periode opgegraven. Verderop gelegen, te Kontich-Kazerne, werd zelfs een heus Romeins vicus met tempel opgegraven waaruit blijkt dat Kontich een belangrijk centrum was tijdens de Romeinse periode. De verwachtingen waren dan ook zeer hoog.

Romeins landbouwcomplex en heiligdom uit IJzertijd

Archeoloog Niels Janssens vertelt:

De opgraving aan de Pronkenbergstraat bracht greppels die een rechthoekig enclos vormen aan het licht dat te linken is aan het heiligdom uit de IJzertijd op de Alfsberg. Daarnaast werden nog losse IJzertijdsporen aangetroffen zoals kuilen en verschillende grachten. Ook hebben we vier grote paalkuilensporen gevonden uit de Romeinse periode die kunnen gereconstrueerd worden tot één groot gebouw. In deze kuilen werd Romeins gebruiksaardewerk aangetroffen. Uitzonderlijk is de vondst van een Romeinse akkerlaag aan de grens met de Pronkenbergstraat. Dit bevestigt het vermoeden dat op deze locatie een Romeins landbouwcomplex heeft bestaan. Bovenop de Romeinse akkerlaag werden verschillende akkerlagen geregistreerd waarin zelfs de ploegsporen nog zichtbaar zijn. Uit het aardewerk dat in de akkerlagen is gevonden, leidden we af dat de akker tot in de late middeleeuwen in gebruik bleef.

De archeologen doen er alles aan om alle vondsten zo zorgvuldig mogelijk te bewaren. Niels Janssen verduidelijkt:

We verzamelen alle archeologische vondsten en sporen. Deze worden geregistreerd, gedocumenteerd en gedateerd zodat we aan de hand van alle data een volledig verhaal kunnen brengen van wat zich hier tijdens de IJzertijd en Romeinse tijd in Kontich heeft afgespeeld.

Kontich vervult sleutelrol

Bart Seldeslachts, burgemeester van Kontich, is verheugd met de ontdekking: 

Kontich was een belangrijk centrum voor de Romeinen. De vele indrukwekkende archeologische vondsten in het Museum voor heem- en oudheidkunde zijn daar getuige van. De opgraving aan de Pronkenbergstraat is belangrijk omdat ze meer inzicht verschaft in de vroegste geschiedenis van onze regio. Bovendien kunnen de bevindingen licht werpen op een cruciaal scharniermoment in onze geschiedenis waarover nog maar weinig geweten is: de overgang tussen de IJzertijd en de Romeinse periode. De gemeente Kontich, als onroerenderfgoedgemeente, engageert zich dan ook om de resultaten van het onderzoek naar een breed publiek te ontsluiten. De Erfgoedraad Kontich, i.s.m. Streekvereniging Zuidrand, een lezing organiseren waarop alle geïnteresseerden welkom zijn.

Contacteer ons

Team erfgoed

Naar top