Erkenning vereniging

Vanaf 1 september 2022 treedt een nieuw erkenningsreglement in werking voor alle verenigingen.

Met dit nieuwe reglement hopen we meer verenigingen vlot te erkennen, zodat we een breed zicht hebben op het verenigingsleven in Kontich. Door erkenning bouwen we een duurzame band op tussen het lokaal bestuur en de vereniging, waardoor beide partijen steeds op de hoogte zijn van elkaars aanspreekpunten en informatie-uitwisseling gemakkelijker wordt.

De verenigingen die het lokaal bestuur als Kontichse vereniging heeft erkend, kunnen genieten van de volgende voordelen:

  • gebruik maken van de gemeentelijke communicatiekanalen die specifiek voorzien zijn ter bekendmaking van verenigingen en hun activiteiten (verenigingendatabank op de website, activiteitenkalenders, …)
  • genieten van een verlaagd tarief voor de huur van gemeentelijke infrastructuur zoals (vergader)zalen, sportinfrastructuur, het zwembad, volgens de retributiereglementen op het gebruik van deze infrastructuur
  • genieten van gratis gebruik van logistiek materiaal (zoals voorzien in het uitleenreglement voor gemeentelijk materiaal)
  • gebruikmaken van de spelotheek met groot-formaatspelen, volksspelen e.d. van de vrijetijdsdienst zoals voorzien in het reglement van de spelotheek
  • op de hoogte blijven van het gemeentelijk beleid rond verenigingen
  • deelnemen aan vormingssessies en participatie-initiatieven zoals adviesraden, enquêtes, thematische werktafels,… die het lokaal bestuur en de bovenlokale werkingen organiseren om hun beleid beter op de noden van verenigingen af te stemmen

Je vindt het erkenningsreglement onderaan. 
Een aanvraag tot erkenning of een jaarlijkse bevestiging doorgeven, doe je ook via het Digitaal Loket onderaan deze pagina.

Naar top