Concessie winterbar Kontich Schaatst

Is jouw vereniging geïnteresseerd in het uitbaten van de winterbar op Kontich Schaatst?

Je kan de concessieleidraad en concessie overeenkomst hieronder als bijlage terugvinden.

In de concessieleidraad kan je alle informatie en voorwaarden terugvinden die je nodig hebt om een uitbatingsvoorstel in te dienen. Gelieve dit aandachtig te lezen.

Timing:

  • 15/05/2023:      Directiecomité  tot goedkeuring van de leidraad en concessieovereenkomst.
  • 16/05/2023:      Bekendmaking via persbericht en gemeentelijke communicatiekanalen.
  • 09/05/2023:      Publicatie concessieleidraad en overeenkomst.
  • 23/05/2023:      Kandidaten worden gevraagd zich bekend maken door een mail te sturen met hun contactgegevens naar joeri.hosteaux@kontich.be met myrthe.welten@kontich.be in cc.
  • In functie van het aantal geïnteresseerden en/of het aantal vragen tot verduidelijking kan een bijkomende infosessie worden georganiseerd.
  • 12/06/2023:      uiterste datum voor het indienen van een concessievoorstel.
  • 19 - 22/06/2023:     mogelijkheid tot mondelinge toelichting op vraag van het lokaal bestuur.
  • 26/06/2023:      het directiecomité wijst de concessie toe.
  • 08/12/2023:      start van de exploitatie.

Downloads

Naar top