Feestmarkt

Wat

Op deze gezellige markt kan men kennismaken met de vele Kontichse verenigingen en handelaars.

Wanneer

 • zaterdag 28 september 2024 van 15 u. tot 19 u.
 • zondag 29 september 2024 van 14 u. tot 19 u.

Tijdens deze uren zijn standhouders verplicht hun stand uit te baten. De feestelijkheden gaan na 19 u. nog door maar zij die dit wensen kunnen vanaf 19 u. hun stand afbreken. Let op: De straten van de feestmarkt blijven afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tot het einde van de feestelijkheden op zondag avond. Dit zal rond 23 u. zijn.

Waar staan de standen

 • de Mechelsesteenweg vanaf kruispunt Duffelsesteenweg tot het Gemeenteplein
 • de Antwerpsesteenweg tussen het Gemeenteplein en de Noordstraat
 • de Molenstraat

Voor wie

De standplaatsen op de Feestmarkt zijn voorbehouden voor Kontichse erkende verenigingen en Kontichse handelaars.

Ben je een handelaar van buiten Kontich en wens je deel te nemen aan onze Feestmarkt? Neem dan contact op met onze dienst Lokale economie. Indien er nog een plek beschikbaar is proberen we je ergens in te plannen.

Kostprijs

De deelname is volledig gratis! We vragen enkel een waarborg van 50 euro, die je na afloop teruggestort krijgt op het rekeningnummer waarmee je het bedrag hebt betaald.

Goed om te weten

Richtlijnen

 • Als je deelneemt dan is dat ineens op zowel zaterdag als zondag. Kan je niet op beide dagen aanwezig zijn, dan kan je met een andere Kontichse erkende vereniging/handelaar inschrijven om af te wisselen. Dit doen we om lege plaatsen te vermijden.
 • Je krijgt een standplaats toegewezen, je kan deze niet zelf kiezen. Dat doen we om een goede mix en invulling te bekomen. 

Sterke drank

Iedereen die het verbruik van sterke drank (vanaf 22%) voorziet, heeft hiervoor een machtiging nodig van de burgemeester. Deze aanvraag dien je apart in via de knop onderaan maar gelijktijdig met je aanvraag via het evenementenloket en moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 • de organisator van de occasionele drankgelegenheid moet meerderjarig zijn;
 • het is verboden alcoholische drank te schenken en te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar;
 • het is verboden sterke drank te schenken en te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar
 • alcoholische dranken boven de 22% alcohol zoals cocktails, graanjenevers, gin, whisky, rum,... zijn enkel toegelaten mits toelating van de burgemeester;
 • het is verboden alcoholische dranken te schenken aan personen die zich in een kennelijke dronken toestand bevinden.

Info Wetgeving Drankvergunning

Dien hier je aanvraag in voor een Drankvergunning

Afval

Denk eraan dat we wij een afval-vrij evenement zijn en daarom alle afval weren.

Als standhouder laat je geen afval achter. Dit geldt ook voor inpakmateriaal en niet verkochte koopwaar.

 • Denk ook aan herbruikbare kabelbinders in felle kleuren.
 • Is er toch afval? Zet dan vuilbakken om de fracties te sorteren (min. PMD + REST) 

Deelnemers die de afvalrichtlijnen niet respecteren, kunnen worden uitgesloten van Feestmarkt.

Catering:

 • Vanaf 15 juni 2023 is het bij wet verboden drank in recipiënten voor eenmalig gebruik te serveren bij evenementen, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor in een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van die eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
 • Standhouders die geen afgebakend terras voorzien gebruiken herbruikbaar materiaal waarvoor zij zelf instaan. Hiervoor kan best een waarborg gevraagd worden aan de klant. Drankenhandelaars, brouwers en professionele dienstverleners bieden herbruikbare bekers aan. Standhouders kunnen herbruikbare bekers bij deze firma's bestellen.
 • Serveer je drank/hapjes, dan gelden volgende regels:
Afgebakend terrasstandhouder voorziet tafels + stoelen binnen de afgebakende zone. De afgebakende zone heeft maximaal dezelfde afmetingen als deze van de toegewezen stand.Toegestaan:
 • Glas
 • Porseleinen borden, kommen, schalen
 • Metalen bestek
 • Herbruikbare bekers
 • Herbruikbaar cateringmateriaal

Niet toegestaan:
 • (plastic/karton/bamboe/...) wegwerpbekers, -borden, -kommen, -schalen, -bestek
 • plastic rietjes
Geen afgebakend terrasstandhouder voorziet geen tafels noch stoelen, geen afgebakende zoneToegestaan:
 • Herbruikbare bekers
 • Herbruikbaar cateringmateriaal
 • servietten

Niet toegestaan:
 • (plastic/karton/bamboe/...) wegwerpbekers, -borden, -kommen, -schalen, -bestek
 • plastic rietjes

Wetgeving, info en tips cateringmaterialen

Water

De standhouder dient zelf water te voorzien. De gemeente voorziet geen aansluiting op het openbare waterleidingennetwerk.

Geluid

Voor wie muziek wenst te spelen gelden volgende regels:

 • Het geluidsniveau van de muziek is beperkt tot 85 dB(A) LAeq, 15min.
 • Muziek mag gespeeld worden tijdens de uren van dit evenement
 • Wanneer het maximaal toegestane geluidsvolume overschreden wordt, wordt dit onmiddellijk verlaagd tot er geen overschrijding meer is.
 • Wens je muziek luider te spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan hiervoor een vergunning worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen via het evenementenloket.

Info Muziekwetgeving

Dien hier je aanvraag in via het evenementenloket

Elektriciteit

Voor wie elektriciteit heeft aangevraagd: 

 • Gelieve zelf voldoende kabelhaspels te voorzien en deze zelf in te pluggen aan de verdeelkast.
 • Gelieve nooit zonder onderling overleg een stekker uit een verdeelkast uit te trekken! Bij problemen met de elektriciteitstoevoer naar je stand dien je de marktleider te verwittigen op het nummer: +32 492 14 29 08
 • Voor de avonduren is het wenselijk om verlichting te voorzien in je kraampje. Gelieve conforme buiten/sfeer verlichting te voorzien.
 • Alle elektrische apparatuur die je wenst te gebruiken moet voldoen aan het bestaande Algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Contacteer ons

Dienst lokale economie

Adres
Gemeenteplein 1 , 2550 Kontich
Tel.
Naar top