Vrijetijdscentrum De Nachtegaal: Het Halfdiep

Beschrijving

Het Halfdiep is een polyvalente ruimte die kan gebruikt worden voor een fuif, bal, feest(je), muziekoptreden met/zonder geluidsversterking, theatervoorstelling, lezing, receptie, vergadering, beurs, cursus, of andere activiteit.

In Het Halfdiep bevinden zich ook twee repetitieruimtes en een backstageruimte.

Toegankelijkheid

Deze zaal is rolstoeltoegankelijk.

Extra informatie

Capaciteit

Maximum 720 personen (staand), 500 personen (zittend) of 220 personen (aan tafels)
Halve zaal met of zonder podium: 360 personen (staand), 250 (zittend) of 110 (aan tafels)

Tariefbepaling

Je kan hier nagaan tot welke categorie jij of je vereniging behoort.

Afhankelijk van de duurtijd en de aard van je activiteit wordt de huurprijs vastgelegd. Zo kan je Het Halfdiep onder andere huren voor een dagdeel (periode van 7 aaneengesloten uren) of voor 24u. In onze retributietarieven kan je hiervan een overzicht terugvinden. 

De medewerkers van Vrijetijdscentrum De Nachtegaal maken op basis van je reservatieaanvraag een prijsoverzicht op.

Catering

  • De gebruiker is verplicht alle drank af te nemen van het AGB Kontich. Slechts in uitzonderlijke gevallen, én na toestemming van de toezichthouder, kan toegestaan worden stopselgeld te betalen voor eigen meegebrachte drank.
  • Het bereiden van etenswaren in de onmiddellijke omgeving van de infrastructuur is
    verboden, behoudens voorafgaande toelating van de toezichthouder.

Reservatie

Reserveren doe je bij Vrijetijdscentrum De Nachtegaal.

Via dit stappenplan kan je goed opvolgen welke acties je kan ondernemen, en welke info, hulp en dienstverlening je vanuit het Vrijetijdscentrum kan verwachten.

Naar top