Mobiliteitsactie jeugdraad

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bleek uit het lokale belevingsonderzoek dat kinderen en jongeren verkeersveiligheid en groene, open ruimte erg belangrijk vinden. De jeugdraad overhandigde het huidige bestuur toen het memorandum met vier strijdpunten voor kinderen en jongeren in Kontich. Twee van die vier strijdpunten gingen toen over verkeersveiligheid en groene, open ruimte. De jeugdraad vroeg om de komende (huidige) legislatuur in te zetten op onder andere het vergroenen van pleinen, veilige fietsinfrastructuur, meer speelruimte, ...

In dit kader startte de jeugdraad een jaar gelden met het mobiliteitstraject van vzw Globelink.
Tijdens vier verschillende avonden werkte de raad rond de thema’s verkeer, veiligheid en publieke ruimte in onze gemeente: Waar spreken we over als we het woord mobiliteit in de mond nemen? Wat betekent het voor kinderen en jongeren? En voor ons? En hoe zit het in onze gemeente? Wat vinden we belangrijk in Kontich? Wat is goed en wat kan beter? Welke dromen en wensen hebben we?

Na het vele brainstormen, was het tijd voor actie. Op zondag 21 mei 2023 nam de jeugdraad de gemeenteraadsleden mee op sleeptouw door Kontich. Op verschillende locaties waren ze samen met de leden van de jeugdverenigingen actief bezig rond het thema. Ze blokkeerden straten en pleinen om ruimte te maken voor spelende kinderen. Een positief alternatief voor plekken waar gemotoriseerd verkeer normaal koning is. Een fietstocht bracht de gemeenteraadsleden langs alle locaties. Op elke plek stopten ze om met elkaar in gesprek te gaan over de mobiliteitswensen en -noden van jongeren: Wat is het probleem, voor welke weggebruikers, wat kan er beter, wat is er volgens ons gevaarlijk, ...

Over het algemeen vragen kinderen en jongeren in Kontich naar:

 • veilige en groene speelruimte
 • veilige fiets- en wandelroutes en meer zichtbaarheid van de zwakke weggebruiker
 • een veiligere speelomgeving bij de jeugdlokalen

Nog concreter is er vraag naar:

 • een vernieuwing van het Sint-Jansplein
 • een vernieuwing van het Gemeenteplein

Grote projecten die al op de planning van de gemeenteraad staan.

De jeugdraad ziet volgende “quick wins”:

 • Chiro Koka kan tijdens de activiteiten op zondag een stukje van de straat voor hun lokalen afzetten voor doorgaand verkeer. Mogelijks kan dit ook op andere locaties van jeugdlokalen. Denk maar aan de Duivenstraat, aan de ingang van het terrein van de Gidsen.
 • In de Kruisschanslei kan een fietsoversteekplaats ter hoogte van de ingang van de Scouts snel voor meer veiligheid zorgen.
 • De putjes en verhoogde deksels in de Ferdinand Maesstraat kunnen ook snel verholpen worden.
 • Een spiegel in de bocht van de Pauwhoevestraat kan de weggebruikers beter zicht bieden op wat er van achter de hoek komt.
 • Een aantal zebrapaden in de Rubensstraat zouden het veiligheidsgevoel van de zwakke weggebruiker daar vergroten.
 • Een veilige oversteek aan de Duffelshoek met de kruising Hoge Akker kan ook soelaas bieden.

De jeugdraad maakte een uitgebreid verslag van het traject en bezorgde dit aan de gemeenteraad en de mobiliteitsdienst. De raad blijft aan de kar trekken en het bestuur herinneren aan het traject. Ze hopen bij verdere beslissingen rond grote projecten zoals een vernieuwing van het Sint-Jansplein of het Gemeenteplein betrokken te worden.  Ondertussen kregen ze al het goede nieuws dat de verkeercel de voorgestelde quick wins zal aanpakken. Zo zal er onder andere een extra zebrapad komen in de Rubensstraat.

De jeugdraad zet hiermee een eerste stap in de voorbereiding op het verkiezingsjaar 2024.
De raad wil blijven strijden voor verkeersveiligheid en groene, open ruimte en de beleidsmakers herinneren aan de vragen en dromen van kinderen en jongeren rond het thema.

Benieuwd naar het uitgebreide verslag? Je vindt het op de Padlet van de jeugdraad

Naar top