Kadervormingssubsidie

Kadervorming is een overkoepelende term voor vormingstrajecten die jeugdverenigingen en koepelorganisaties aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest als (hoofd)animator of instructeur in het (sport)jeugdwerk.

Kontichse jongeren die kadervorming volgden, kunnen het inschrijvingsgeld terugvorderen, met een maximum van €200 per werkjaar.

Hoe doe je dit?

  • Het bewijs van deelname krijg je aan het einde van de cursus mee naar huis of je kan dit aanvragen bij de organisatie.
  • Breng het bewijs binnen bij de jeugddienst. Zorg ervoor dat jouw betaalgegevens erop genoteerd staan.
  • De jeugddienst verwerkt je bewijs en verzorgt de uitbetalingen 3x per jaar, namelijk in januari, mei en september.
  • De cursusdatum vermeld op het deelnamebewijs mag op het moment van indiening niet ouder zijn dan 1 jaar.

Contacteer ons

Team jeugd

Adres
Sint-Jansplein 8 , 2550 Kontich
Tel.
Naar top