Subsidies voor erkende jeugdverenigingen

Alle erkende Kontichse jeugdverenigingen kunnen subsidies verkrijgen ter ondersteuning van hun werking.
Een eerste stap is de erkenning

Daarna kan je volgende subsidies aanvragen via het jaarlijkse subsidiedossier.
Een overzicht:

  • Securitysubsidie
  • Subsidie voor werkingsmateriaal
  • Subsidie voor maatschappelijk kwetsbare leden
  • Subsidie voor bouw en onderhoud
  • Kampvervoersubsidie
  • Verdeling via puntenstelsel

Daarnaast kunnen jeugdverenigingen subsidies krijgen voor acties die een maatschappelijke dienstverlening inhouden. 

Jeugdverenigingen die 25 jaar (of een veelvoud daarvan) bestaan, kunnen een beroep doen op de 'Jubileumsubsidies' voor Kontichse socio-culturele verenigingen.

Naar top