Subsidie - Acties van algemeen belang

Erkende verenigingen kunnen subsidies krijgen voor acties die een maatschappelijke dienstverlening inhouden. 

Deze ondersteuning kunnen zij ontvangen voor specifieke acties zoals bijvoorbeeld:
- het uitvoeren van een groen/natuuractie
- het bussen van gemeentelijke publicaties
- het adopteren of beheren van een locatie
- het organiseren van een zwerfvuilactie
- het opnemen van maatschappelijke initiatieven
...

Meer info in het reglement onderaan deze pagina of bij je ondersteunende jeugd-, sport- of cultuurdienst.

Naar top